Daily Archives: Tháng Mười 25, 2021

Toàn Bộ Lãnh Thổ VN Đã An Bài- ( TPK Sưu tầm)

TOÀN BỘ LÃNH THỔ VIỆT NAM ĐÃ AN BÀI (Bài của một kỹ sư trong nước_ Facebook Dao Thu) * Tôi có ông bạn học hiện làm cấp tướng trong hải quân VN, trong một buổi nhậu bạn bè với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Toàn Bộ Lãnh Thổ VN Đã An Bài- ( TPK Sưu tầm)

Một vài Kỷ Niệm về Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Một vài Kỷ Niệm về Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu October 22, 2021: Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng Mùa Đông năm 1976, chúng tôi bay sang London, Anh, để thăm ông bà cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một vài Kỷ Niệm về Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng