Daily Archives: Tháng Mười 23, 2021

Ơn Đời Chứa Chan của Phan Cao Trí- NVV Sưu Tầm

ƠN ĐỜI CHỨA CHAN Phan Cao Tri Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được, làm ông thấm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ơn Đời Chứa Chan của Phan Cao Trí- NVV Sưu Tầm