Daily Archives: Tháng Mười 31, 2021

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT- Tác giả Đặng Chí Hùng.

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT ( Quyển sách nầy được lưu giử lại để làm tài liệu chống cộng. Trước khi vào các link bên dưới để xem từng đề mục, chúng ta hảy nghe ông Nguyen Lien Huong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT- Tác giả Đặng Chí Hùng.