Daily Archives: Tháng Mười 28, 2021

Nhạc Phẫm ” Tình Xa Tầm Với” của K1 Lê Hữu Nghĩa.

Mới các bạn thưởng thức nhạc phẫm “Tình Xa Tầm Với” sáng tác mới của Lê Hữu Nghĩa với tiếng ca của Quang Châu.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhạc Phẫm ” Tình Xa Tầm Với” của K1 Lê Hữu Nghĩa.