Daily Archives: Tháng Mười 29, 2021

Thê Thảm Cuộc Đời _ Hồi ký của Thiếu Úy CSQG Lê Thị Xuân

THÊ THẢM CUỘC SỐNG Của Cựu Thiêu-Úy CSQG Lê Thị Xuân Tối ngày 28.6.1975 tôi bị di chuyển cùng chung với chồng từ Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng tại Sài Gòn đến Trại Suối máu được khoảng 1 tuần lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thê Thảm Cuộc Đời _ Hồi ký của Thiếu Úy CSQG Lê Thị Xuân