Daily Archives: Tháng Mười 19, 2021

Tiểu Sử Bà Nguyễn Thị Mai Anh

TIỂU SỬ BÀ NGUYỄN THỊ MAI ANH ĐỆ NHỨT PHU NHÂN VNCH (Copy từ Website Cochinchine- Saigon  –  QUÊ H ƯƠNG TA NHỚ ) Người viết: David Trần Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiểu Sử Bà Nguyễn Thị Mai Anh

Tin trong nước về sự ra đi của Cựu Đệ Nhất Phu Nhân VNCH

Cựu Đệ nhứt Phu nhân VNCH qua đời Mới đọc báo và biết được bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở Mĩ. Bà thọ đúng 90 tuổi. Những ai làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin trong nước về sự ra đi của Cựu Đệ Nhất Phu Nhân VNCH