Daily Archives: Tháng Mười 18, 2021

Tin Buồn: Phu nhân cố TT Nguyễn văn Thiệu qua đời

TIN BUỒN. Bà Nguyễn Thị Mai Anh cựu Đệ Nhất phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2021 tai San Diego. Hưởng Đại Thọ 91 tuổi Sinh thời bà Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn: Phu nhân cố TT Nguyễn văn Thiệu qua đời

10 Bài Thơ Dịch Rất Hay (Do bạn Tuyến Dinh sưu tầm)

Dịch một bài thơ Anh ngữ hay (theo văn phong các thi sĩ Việt Nam) Có bài thơ tình rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh William Shakespeare. Một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 10 Bài Thơ Dịch Rất Hay (Do bạn Tuyến Dinh sưu tầm)