Tuổi trẻ Việt Nam – Thơ TQN

Tuổi trẻ Việt Nam

Tuổi trẻ Việt Nam nên lắng nghe
Vì đâu Việt Cộng luôn răn đe
Người nào hó hé đòi lên tiếng
Kẻ đó coi chừng bắt nhốt nhe !
Hỏi Đảng quang vinh sao ngán sợ
Đòi quyền tự quyết lại im re
Tiền đồ đất nước về đâu nhỉ
Tuổi trẻ Việt Nam nên lắng nghe./-
TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.