Chuyện Vui

laughing police

CHUYỆN ANH TRỌNG LÚ
Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ gặp Obama và hỏi:
– Ông làm sao mà điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?
Obama trả lời:
– Rất đơn giản, ngài chỉ cần được vây quanh bởi những người thông minh.
Nguyễn Phú Trọng lại hỏi:
– Thế làm sao ông biết được ai là người thật sự thông minh?
Obama trả lời: “Cũng dễ thôi, ông chỉ cần đố họ câu hỏi thông minh”, nói xong Obama nhấn nút yêu cầu tiếp tân mời John McCain vô… Hai phút sau John McCain vô và nói:
– Thưa Tổng thống, ngài gọi tôi.
Obama hỏi:
– Hãy cho tôi biết, John McCain, ba mẹ của ông có đứa con, nó không phải anh em trai của ông, không phải chị em gái của ông, vậy nó là ai ?
John McCain mỉm cười trả lời:
– Thưa ngài, đó là tôi.
Obama trả lời:
– Chính xác! Rất tốt.
Nguyễn Phú Trọng trở về nước hí hửng kêu Nguyễn Tấn Dũng vào hỏi:
– Chú Dũng, tôi đố chú, cha mẹ chú có đứa con, nó không phải anh em trai của chú, cũng không phải chị em gái của chú, nó là ai?
Nguyễn Tấn Dũng trả lời:
– Em cũng chưa chắc, em sẽ trả lời sau.
Nguyễn Tấn Dũng bèn họp hết nội các lại và hỏi câu hỏi đó mà không ai trả lời được… Hỏi vòng vòng không xong, cuối cùng ở nhà vệ sinh Nguyễn Tấn Dũng gặp GS Ngô Bảo Châu và hỏi:
– Thầy Châu, thầy có thể trả lời tôi, cha mẹ thầy có đứa con mà nó không phải anh em trai thầy, nó cũng không phải chị em gái thầy, thế nó là ai?
Ngô Bảo Châu trả lời:
– Dễ mà! đó là tôi.
Trở lại gặp Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hớn hở nói:
– Tôi biết rồi. Đó là GS Ngô Bảo Châu.
Nguyễn Phú Trọng tức giận chòm tới vố vào đầu Nguyễn Tấn Dũng và thét to:
– Đồ ngu ! đó phải chính là John McCain!
LHN kể

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.