Bản Tin Số 5_ Hội Ngộ K1 San Jose 2017

Sau khi đưa bản tin số 4, chúng tội đén khách sạn số 6 để welcome các bạn K1 từ Nam CA đến. Vì đông quá nên chùng tôi không kể tên ra đây, các bạn xem thì biết hết. Hy vọng chiều nay tại Phở Hòa sẽ gặp mặt đông đủ. Chắc các bạn không có điều kiện về tham dự chắc trong lòng nôn nao. Dúng vậy, bạn K1 Trần Pháp tâm sự qua bài thơ dưới đây.

Trước thềm hội ngộ k1/HVCSQG/VNCH Cóc QT dù không đi được nhưng vẫn nhớ Và xin tặng các bạn bài thơ sau đây.

KIẾP NGƯỜI 

Tạo hoá sinh chi cái kiếp người
Trăm năm bày sẵn giống trò chơi
Tu thân tích đức mong thêm nữa
Bạc phước tượng nhân loại mất rồi
Ta đã tám mươi nay sắp đến
Bạn ngoài bảy chục cũng gần nơi
Còn vui chung được thì nên lắm
Bởi cõi ta bà chỉ tạm thôi

Cóc QT-TP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.