Bản Tin số 8_Hội Ngộ K1_San Jose 2017

Hôm nay ngày 9/9/2017, Lễ Hội Ngộ Khóa 1 2017 đã được tổ chức trọng thễ và chan chứa tình đồng môn tại thành phố San Jose California. Trên dưới 150 anh chị em K1 cùng gia đình và khách mời đã đến tham dự. Vì bận rộn suốt ngày cần nghỉ lấy sức cho chuyến du lịch 17 đường tình ngày mai, nên không thể tường trình đầy đủ  lúc nầy được, chỉ vin gởi đến các bạn không về tham dự vài hình ảnh tiêu biểu của buổi Hội Ngô. Sorry.

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.