CNN tâm tình

Thưa các bạn, Biết các bạn đang chờ xem Bản Tin số 9, nhưng hôm nay đi Tour 17 dặm đường tình trời nắng hốc qua, về lại San Jose mọi người đều cảm thấy MỆT. Do đó hẹn lại các bạn bản tin số 9 sẽ đến với các bạn ngày mai hay ngày mốt. Bạn nào có câu hỏi muốn trò chuyện với NCV xin Text qua số phone 425-8291325, hoặc email gởi qua Google email K1 group. Chúc ngủ ngon.

NCV

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.