Album Hình Lưu Niệm số 1

Hôm nay CNN gởi đến các bạn Album thứ nhất trong số 3 Albums Hình Lưu Niệm nhân dịp các bạn về tham dự Hội Ngộ K1 tại San Jose ngày 9/9/2017. Vì có gần 400 hình của quý bạn nên phải chia ra 3 phần để edit cho dễ trước khi gởi đén các bạn.

Bạn nào (ví dụ Phạm văn Bổn ) chưa có hình trong Album nầy hảy chờ xem trong các Album kế.Cám ơn

https://photos.app.goo.gl/M2Do2Zf6FUD3jXar1

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.