Cẫm Y với Hoa Soan Bên Thêm Cũ

Đầu tuần mời các bạn thưởng thức giọng ca Huế ngọt ngào của K1 Cẫm Y với nhạc phẫm ” Hoa Soan Bên Thềm Cũ”, Mến chúc một tuàn mới nhiều an vui.
CNN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.