Daily Archives: Tháng Bảy 7, 2018

Tội của TT Donald Trump…._Vĩnh Tường

Tội của Tổng Thống Donald Trump Và Những Lời Cảm Ơn Không Cần Nói  Vĩnh Tường Để biết sự thật, bình dân Việt nam thường nói: “Một trăm lần nghe không bằng một lần thấy – một trăm lần thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tội của TT Donald Trump…._Vĩnh Tường

Đại Hội Kỳ 8 Tổng Hội CSQG (Phần II)_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Hội Kỳ 8 Tổng Hội CSQG (Phần II)_YouTube

Đại Hội Kỳ 8 Tổng Hội CSQG (Phần I)_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Hội Kỳ 8 Tổng Hội CSQG (Phần I)_YouTube