Daily Archives: Tháng Bảy 11, 2018

K1 Lê Hữu Nghĩa & Bửu Hồng ghé Little Saigon

Ngày 8 tháng 7 năm 2018, không hẹn mà gặp K1 Bửu Hồng cùng vợ (từ San Jose xuống) và K1 Lê Hữu Nghĩa (từ Minnesota qua) có mặt tại nhà K3 Hồ Công Tú nhân buổi khui hụi hàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Lê Hữu Nghĩa & Bửu Hồng ghé Little Saigon