Daily Archives: Tháng Bảy 17, 2018

Bản Di Bút Viết Tay của PVB

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản Di Bút Viết Tay của PVB

Di Bút của K1 Phạm Văn Bổn viết trước phút lâm chung

Thân chuyển đến các bạn lá thư cuối đời của bạn PV Bổn (tôi đánh máy lại theo bản viết tay của Bổn để cho dễ đọc): LGT: K1 Phạm Văn Bổn, sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã vĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Di Bút của K1 Phạm Văn Bổn viết trước phút lâm chung

Phân Ưu của NHA

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của NHA

Phân Ưu của NT Trần Minh Công

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của NT Trần Minh Công

Phân Ưu của Khóa 1 HV CSQG

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của Khóa 1 HV CSQG