Daily Archives: Tháng Bảy 23, 2018

Thư gởi Chủ tịch Nước_ĐGM Hoàng Đức Oanh

Thư gởi Chủ tịch Nước của ĐGM Hoàng Đức Oanh: Kính gửi: Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kính thưa Ông chủ tịch nước, Tổ quốc lâm nguy! Tàu-đỏ có mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư gởi Chủ tịch Nước_ĐGM Hoàng Đức Oanh