Daily Archives: Tháng Bảy 20, 2018

Video Vĩnh Biệt K1 Phạm văn Bổn

Video slideshow nầy gom góp nhiều hình ảnh của K1 Phạm Văn Bổn chụp chung với một số bạn K1 từ năm 2011 cho đến những ngày gần đây. Vì giới hạn của video nên không thể đưa hết hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Video Vĩnh Biệt K1 Phạm văn Bổn

Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu?_Fb Đỗ Ngà

TỔ QUỐC ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? Một anh bạn đang tìm tài liệu nghiên cứu. Anh ta lục khắp nơi nhưng không có. Một lần vào hiệu sách, anh ta phát hiện ra cuốn sách cần thiết. Không do dự, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu?_Fb Đỗ Ngà