Daily Archives: Tháng Bảy 27, 2018

ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA

ĐIẾU VĂN tiễn biệt PHẠM VĂN BỔN       NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT       NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT     Kính Thưa: Quý Sư Và Ban Hộ Niệm    .  .  . .  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA