Daily Archives: Tháng Bảy 10, 2018

Giữ Gìn Một Lịch Sử Trung Thực Cho Đời Sau_Glassey Trang Đài

“Biệt Đội Thiên Nga:” Giữ Gìn Một Lịch Sử Trung Thực cho Đời Sau   Trangđài Glassey-Trầnguyễn Hình: Trangđ’Olivier Glassey-Trầnguyễn; Benjamin Vũ H1: Bằng tưởng lục của Nghĩ sĩ Lou Correa cho những đóng góp của Nguyễn Thanh Thủy trong cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giữ Gìn Một Lịch Sử Trung Thực Cho Đời Sau_Glassey Trang Đài

RMS Biệt Đội Thiên Nga_Phóng sự ảnh

Phóng sự Ảnh buổi Ra Mắt Sách “Biệt Đội Thiên Nga” của K1 Nguyễn Thanh Thủy chiều ngày 7/7/2018 tại Thư Viện Việt Nam, Little Saigon, Nam CA. Chương trình buổi RMS được điều hợp bởi K1 Nhữ Đình Toán, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở RMS Biệt Đội Thiên Nga_Phóng sự ảnh

RMS Biệt Đội Thiên Nga_Phóng sự

http://www.freevn.net/a4003/freevn-net-4243-nguyen-chi-huy-truong-biet-doi-thien-nga-vnch-nguyen-thanh-thuy-ra-mat-tac-pham-biet-doi-thien-nga-

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở RMS Biệt Đội Thiên Nga_Phóng sự