Lời Kêu Gọi của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi

CT TQ Khoi

Hình CT Trần Quang Khôi khi còn là Đại Tá

Lời Kêu Gọi

của Chuẩn Tướng (Thiết Giáp) Trần Quang Khôi:

– Tôi tha thiết kêu gọi mọi người VN tỵ nạn CS trên toàn thế giới lên tiếng ủng hộ triệt để Tổng Thống Donald Trump đang bị đảng Dân Chủ đối lập đe dọa trầm trọng.

– Đặc biệt tôi kêu gọi tất cả người Việt Nam tỵ nạn CS trên toàn nước Mỹ hãy kêu gọi nhau đi bầu, dồn phiếu cho TT. Donald Trump và đảng Cộng Hòa của ông. Đây là vấn đề sống chết của dân tộc và đất nước VN chúng ta.

Bọn Tàu cộng phương Bắc, Tập Cận Bình đang giãy chết. Đừng nghe lời kêu gọi của cựu Tổng Thống Obama và cựu Tổng Thống Bill Clinton, và tất cả báo chí của Mỹ và của VN cánh tả, chống Tổng Thống Donald Trump.

Nên nhớ , Tổng Thống Donald Trump là vị cứu tinh của dân tộc VN và của nước VN độc lập, dân chủ và phú cường.

Xin hãy tin lời kêu gọi của tôi.

–  Sau khi CSVN bị diệt vong, tôi ước mong được trở về sống ở VN, và sẽ tham gia vào việc đào tạo thế hệ trẻ VN trở nên những cán bộ quân sự kiệt xuất của một nước VN độc lập, dân chủ và phú cường ./.

Virginia, ngày 01 tháng 9, 2018

Chuẩn Tướng TGKB Trần Quang Khôi.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.