Bài thơ tiễn biệt Bạn của Tống Phước Kiên

CNN nhận được thư báo của bạn Tống Phước Kiên:

Kính gởi quý NT và anh chị em K1/HVCSQG:

Nhận được hung tin chỉ trong mấy ngày mà hai bạn K1 Trần Tráng Long và Phạm Văn Cư theo nhau lìa cõi thế. Tôi bày tỏ nỗi buồn trong bài thơ dưới đây trước là để phân ưu cùng gia đình của hai bạn sau là để tiễn biệt hai bạn Long và Cư về yên nghỉ nơi Cõi Vĩnh Hằng.

tho tpk

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.