K1 Phan Quang Nghiệp Thăm Little Saigon Nam California

Kinh thua Quy AC.

Luc 6:30 PM ngay 28/9/2018, Quy AC khoa I Hoc Vien CSQG tai Khu Little Saigon Nam California da hop mat tai nha hang Buffet goc duong Euclid & Katella, TP Garden Grove, de don chao KI PQ Nghiep tu San Jose ve Nam California de tham du Dai Hoi Tap The Chien Si Quan Luc VNCH Nam California.DSC_9370

DSC_9392

Hinh anh ghi lai duoc trong buoi hop mat nay, xin kinh chuyen den Quy AC.

Xin mo Link duoi de xem hinh.

Tran trong kinh chao.

Thieu Vo

https://photos.app.goo.gl/ewkcyzpveDWfkSoe7

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.