Daily Archives: Tháng Mười Hai 1, 2018

Donald Trump và Binh pháp Tôn Tử_Ng~ Tiến Hưng

Giải mã mưu chước Tôn Tử của Trump với truyền thông GS Nguyễn Tiến Hưng (Nguồn: BBC tiếng Việt)   Thương trường, chính trường và chiến trường, cả ba đều có một mẫu số chung – phải sử dụng mánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Donald Trump và Binh pháp Tôn Tử_Ng~ Tiến Hưng