Daily Archives: Tháng Mười Hai 6, 2018

Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế

Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế Nguồn fb Chiến Sĩ Cộng Hoà Chuẩn tướng Loan ở Huế sau biến cố Mậu Thân năm 68. Cộng quân chiếm Huế 22 ngày. Huế thật sự ngưng tiếng súng vào sáng ngày 26 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế