Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2018

Bửu Hồng thăm Little Saigon

Bửu Hồng thăm Little Saigon Nhân dịp từ San Jose (Bắc CA) về Little Saigon ở Nam CA để dự tiệc kỷ niệm 50 Năm Hôn Lễ của cặp K1 Phan Tấn Ngưu và Nguyệt Ánh, trước khi trở về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bửu Hồng thăm Little Saigon