Daily Archives: Tháng Mười Hai 24, 2018

Chúc Mừng Giáng Sinh An Bình Hạnh Phúc

Kính Chúc Quý NT, quý thân hữu và các bạn đồng môn cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh thật An Bình và nhiều Hạnh Phúc. CNN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Giáng Sinh An Bình Hạnh Phúc

Merry Christmas & Happy New Year_ Thơ Trần Pháp

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Merry Christmas & Happy New Year_ Thơ Trần Pháp