Daily Archives: Tháng Mười Hai 3, 2018

Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến Trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ… một hành vi không chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến