Daily Archives: Tháng Mười Hai 23, 2018

Giỗ 100 Ngày Mất K1 Phạm Văn Cư

Giỗ 100 Ngày Mất K1 Phạm Văn Cư (Tường trình của TK-1): Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22/12/2018, gia đình bạn K1 Phạm Văn Cư đã làm lễ giỗ  kỷ niệm 100 ngày mất của bạn Cư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giỗ 100 Ngày Mất K1 Phạm Văn Cư