Daily Archives: Tháng Mười Hai 14, 2018

Phong thủy và Phụ nữ (sưu tầm trên Internet)

Khi Bill Gate được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện? Câu trả lời của Bill  Gate: Ðều không phải, mà quyết định thông minh nhất đó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phong thủy và Phụ nữ (sưu tầm trên Internet)