Daily Archives: Tháng Mười Hai 9, 2018

CÂU CHUYỆN HAI VỊ TỔNG THỐNG_Nguyễn Thượng Vũ

CÂU CHUYỆN HAI VỊ TỔNG THỐNG Nguyễn Thượng Vũ Thưa các anh chị Hôm nay xin phép chia sẻ với các anh chị câu truyện của hai vị Tổng Thống, một vị già 94 tuổi, vừa qua đời và 1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÂU CHUYỆN HAI VỊ TỔNG THỐNG_Nguyễn Thượng Vũ

Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc_Đặng Diễm Bích Chi

Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc_Đặng Diễm Bích Chi Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này! Ngày còn cắp sách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc_Đặng Diễm Bích Chi