Daily Archives: Tháng Mười Hai 21, 2018

Sài Gòn bây giờ_BS Đỗ Hồng Ngọc

SAIGON BÂY GIỜ! Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sài Gòn bây giờ_BS Đỗ Hồng Ngọc