K1 Trần Đình Sum thăm Little Saigon

Sáng 18/3/2019, K1 Trần Đình Sum, cựu Trưởng Cuộc Bà Chiểu – Gia Định, bất ngờ từ Seattle ghé Little Saigon, Nam Cali., gặp gỡ một số bạn bè K1 ở Cà phê Tip Top trên đường Brookhurst (Westminster) để hàn huyên ôn lại một vài kỷ niệm xưa cũ. Buổi gặp mặt có thêm bạn Phùng Vĩnh Tước (K14/BTV/RD). Một vài hình ảnh ghi lại :

1552937120124blob

1552937087355blob

1552937165762blob

1552937196256blob

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.