Quỹ trợ giúp K1 Lê Viết Hằng

Thưa các bạn,

Như đã báo cáo các bạn, tổng số tiền quyên góp giúp cho K1 Lê Viết Hằng đang bị bệnh nặng ở VN là $1710 USD (trong đó có cả sự đóng góp của NT Trần Minh Công). Mặc dù còn một vài bạn tôi chưa nhận được check, nhưng sáng nay tôi đã đi gởi số tiền này về cho cháu Lê Viết Hữu, trưởng nam của K1 Hằng hiện ở tại Quận Tân Bình, Saigon. Tôi gởi về cho cháu Hữu $1690 + $17 tiền lệ phí chuyển tiền; như vậy còn dư $3 tôi chuyển vào Quỹ K1. Vài hàng thông báo đến các bạn rõ:
Thân,
Nhữ Đ. Toán

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.