Tin Vui: Tin Sơ Khởi -Hội Ngộ Khóa 1 năm 2019

Thưa các bạn,

Sau khi tham khảo với một số bạn tại Quận Cam, Nam CA, thể theo đề nghị của các bạn, K1 chúng ta sẽ có một buổi hội ngộ tại Little Saigon, Nam CA, vào ngày Thứ Bảy 25/5/2019. Sở dĩ các bạn chọn ngày này vì sau đó 01 ngày, ngày 26/5/2019 (chủ nhật) sẽ là ngày kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG do Tổng Hội CSQG tổ chức. Như vậy, cùng lúc chúng ta có thể tham dự được cả hai chương trình rất thuận tiện. 
Tôi xin tạm thời thông báo đến các bạn, còn chi tiết về chương trình tôi sẽ thông báo chính thức sau. Rất mong được các bạn hưởng ứng tham dự cho thật đông đủ.
Thân mến,
Nhữ Đình Toán

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.