Thư cám ơn của Trưởng nam K1 Lê Viết Hằng

bao thu
From: Hữu Lê Việt <hgsg2008@gmail.com>
Date: Tue, Mar 26, 2019 at 3:00 AM
Subject: Gia đình Ông Lê Việt Hằng gửi Thư cảm ơn !
To: <tongphuockien@gmail.com>

 

Kính thưa các Bác, các Cô !

Trước tiên, con là Lê Việt Hữu, xin đại diện cho Ba con và gia đình xin chân thành cảm ơn các Bác, các Cô thân hữu của Ba con đã có tấm lòng yêu quý Ba con, đã có lời thăm hỏi sức khỏe và động viên Ba con trong thời gian vừa qua.
Nhân đây con xin báo là chúng con đã nhận được số tiền 1.690 USD vào lúc 13h45 ngày 26/03/2019 (giờ Việt Nam)
Con xin phép các Bác, các Cô cho chúng con sử dụng số tiền trên để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho Ba con.
Một lần nữa, chúng con xin cản ơn tấm lòng yêu thương Ba con của các Bác, các Cô ! Cầu chúc cho các Bác, các Cô luôn được mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống !
Kính thư !
Lê Việt Hữu

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.