Phó Nhòm Võ Thiệu bị bệnh thần kinh tọa

Sáng nay, sau khi biết tin phó nhòm Võ Thiệu hiện đang long thể bất an nên nhóm cà phê cuối tuần tại nhà NT Tôn Thất Trác đã rủ nhau đến thăm anh tại nhà riêng ở Garden Grove. Được biết, anh Thiệu hiện đang bị đau thần kinh tọa nên đi đứng hơi bị trở ngại.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.