Video Từ Bao Giờ & Còn gì Đâu của LHN

Kính mời quí bạn thân hữu CSQG/VNCH nghe 2 bài hát Còn Gì Đâu và Từ Bao Giờ của K1 Lê-hữu-Nghĩa .
Chúc sức khỏe .

Lê-hữu-Nghĩa

1.TỪ BAO GIỜ:

2. CÒN GÌ ĐÂU

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.