Danh Sách Các Bạn Đồng Môn K1 đã từ trần

Bạn Toán Nhữ vừa gởi cho CNN danh sách các bạn K1 đã từ trần. Trong danh sách nầy có gần 25 bạn mất trước sau năm 2013, nhưng hy vong có đầy đũ hình. Nhờ Cẫm Y gởi hình Lê Phi. Nhờ Bửu Hổng gởi hình Lê Thị Hường. Nhờ bạn Ngưu và TN gởi cho hình của Đinh Phước Hồng và Vũ gia cát Long. Ngoài ra nếu có hình của các bạn khác thì càng tốt. Danh sách các bạn K1 từ trần , mình đã edit lại. Chữ in đậm là mất trước sau năm 2013.

DANH SÁCH K1 ĐÃ TỪ TRẦN

 1. Ngô Đình Anh (2014)
 2. Hà Mộng Anh
 3. Trương Công Ân (2017)
 4. Nguyễn Văn Ba (???)
 5. Hồ Xỹ Báu (2010)
 6. Nguyễn Ngọc Bé (2011)
 7. Nguyễn Văn Biên
 8. Phạm Văn Bổn (2018)
 9. Nguyễn Ngọc Cẩn
 10. Phan Văn Châm
 11. Lý Thị Chấm
 12. Hồ Đăng Chánh (1982)
 13. Lê Ngọc Châu (29/4/75)
 14. Võ Công Châu
 15. Phan Cháu (1968)
 16. Phạm Hữu Chí (2016)
 17. Vũ Văn Chính
 18. Trần Kim Chung (2011)
 19. Nguyễn Văn Chuyên (2010)
 20. Lê Văn Chương
 21. Nguyễn Duy Cơ (2017)
 22. Phạm Văn Cư (9/2018)
 23. Nguyễn Văn Dữ
 24. Huỳnh Diễn (12/2015)
 25. Nguyễn Tấn Dược (9/2018)
 26. Trương Văn Đằng
 27. Trần Chánh Định (1966)
 28. Trần Ngọc Điều
 29. Nguyễn Minh Đường (2018)
 30. Nguyễn Văn Hạ
 31. Đỗ Thị Hồng Hải (1970)
 32. Trần Minh Hải (2006)
 33. Hà Thị Hạnh (2016)
 34.  Võ Hảo (12/2013)
 35. Trương Hè
 36. Trần Công Hiển (2016)
 37. Trần Văn Hiển
 38. Bùi Thị Khánh Hòa (1989)
 39. Nguyễn Thái Hoan (1990 SG)
 40. Đinh Phước Hồng (3/2012)
 41. Võ Văn Hổ (2009)
 42. Đinh Cộng Huệ
 43. Lê Thị Hường (2008)  
 44.  Lê Văn Hướng (2014)
 45. Hoàng Khê (1968)
 46. Nguyễn Linh Khanh (2008)
 47. Nguyễn Văn Khìa (USA)
 48. Nguyễn Kim Khôi
 49. Phạm Phước Kiến (1968)
 50. Trần Văn Kỷ
 51. Trần Ngọc Kiêm (1982/VN)
 52. Phạm Thị Lan
 53. Đinh Văn Lễ
 54. Vũ Gia (Cát) Long (2012)
 55. Trần Tráng Long (9/2018)
 56. Nguyễn Văn Lợi (1968)
 57. Trần Văn Lư
 58. Huỳnh Mãng (1990 ?)
 59. Lê Quang Minh (1973)
 60. Ngô Đình Mua
 61. Huỳnh Thị Năm
 62. Lê Thành Nhiên
 63. Vũ Văn Nghi
 64. Nguyễn Quang Nhựt
 65. Phan Hữu Ngọc (2018)
 66. Lê Văn Phi (2009) 
 67. Trần Hữu Phổ (1968)
 68. Phạm Hồng Phước (2010)
 69. Nguyễn Thanh Phụng (3/2019 Canada)
 70. Lâm Văn Quận (khoảng 2008/2009 ?)
 71. Đinh Văn Rạng
 72. Đoàn Văn Ri
 73. Phạm Ngọc Rớt (nữ)
 74. Lê Văn Sanh (trước 1975)
 75. Lê Văn Sâm (1968)
 76.  Võ Thành Tâm (12/2013)
 77. Nguyễn Văn Tạo (9/2018)
 78. Đỗ Thám (2015)
 79. Lê Đức Thanh (2017)
 80. Triệu Tấn Thanh
 81. Lý Đức Thạnh
 82. Hồ Văn Thắng
 83. Võ Văn Thêm
 84. Lê Văn Thô (1971)
 85. Nguyễn Văn Thống
 86. Lê Đăng Thu (1987)
 87. Nguyễn Hữu Thượng
 88. Trần Trung Tiến (1975 ?)
 89. Huỳnh Minh Trí (1991)
 90. Nguyễn Hữu Trí (2011)
 91. Trương Văn Tư (2003)
 92. Nguyễn Văn Tựu (2017)
 93. Trần Công Văn (1968)
 94. Đỗ Văn Việt
 95. Nguyễn Văn Vọng
 96. Nguyễn Đăng Vỹ (1968)
 97. Phạm Vạn Xuân (USA-2008)
 98. Lâm Song Xưởng
 99. Nguyễn Văn Xên (9/2018)

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.