CHIÊU HỒN TỬ SĨ (Tháng Tư Đen)

CHIÊU HỒN TỬ SĨ (Tháng Tư Đen)

Ơn tử sĩ tấc lòng thành kỉnh
vong linh chiến sĩ về đây
Hương đăng trà quả trưng bày
Cầu trên chứng giám lòng nầy chúng tôi.

Ngày ba mươi tháng tư đen tối
Năm bảy lăm hấp hối miền Nam
Sa trường vong mạng cũng cam
Ngăn quân cộng sản hiên ngang liều mình
Vì dân chúng hy sinh nào ngại
Vì an dân nào nại lao tù
Vì tổ quốc ngửa nghiêng mệnh bạc
Vì non sông con Lạc cháu Hồng
Chết cho tổ quốc núi sông
Chết cho dân tộc Lạc Long trường tồn

Hồn tử sĩ rạng danh muôn thuở
Công ơn kia sách vở lưu truyền
Lạc Hồng giống Việt Rồng Tiên
Chết trong danh dự giặc kiêng nể vì
Hồn tử sĩ linh thiêng hiển hách
Dù quyên sinh khí phách vẫn còn
Dẫu cho bể cạn non mòn
Còn quân bán nước ta còn đấu tranh
Gương các tướng hùng anh tuấn kiệt
Nguyễn Khoa Nam tiết liệt oai hùng
Phạm Văn Phú vì nước thủy chung
Cùng các tướng kiêu hùng không hàng giặc
Không chạy trốn cũng không đành bị bắt
Các tướng Hưng, Hai, Vỹ chết vinh quang
Nguyễn Văn Long thác cũng huy hoàng
Hồ Ngọc Cẩn hiên ngang khi hành quyết
Người chết đi mà toàn dân thương tiếc
Lưu sử xanh bia đá khắc ngàn đời
Ó Đen kia Lý Tống cũng tuyệt vời
Đồng nguyện cầu tử sĩ khắp nơi nơi
Hãy an giấc muôn đời trong hạnh phúc

*  *  *

Hương linh tử sĩ bấy lâu
Khắp trong các cõi khẩn cầu về đây
Bắc Nam hội ngộ sum vầy
Lòng thành kính thỉnh dạ nầy ghi ơn
Xin phù hộ giang sơn gấm vóc
Bọn cộng nô ngu ngốc bạo tàn
Làm cho đất nước lầm than
Đem dâng lãnh thổ ngoại bang giặc Tàu
Hãy trợ giúp đồng bào thoát nạn
Đưa giang san khỏi hoạ diệt vong

Toàn dân nhất dạ đồng lòng
Đứng lên lật đổ cộng quyền Việt gian
Ba mươi bóng tối xoá tan
Thay vào ánh sáng huy hoàng tháng tư
Tự do dân chủ về chừ
Cộng gian biến mất chào người Quốc gia.

 24 / 04 / 2019
Phương Trúc

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.