Phân Ưu Hiền Thê K1 Đào Ngọc Hồng

PHÂN ƯU

Gia Đình Khóa 1-Học Viện CSQG

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiền Thê của Cựu SVSQ/K1 Đào Ngọc Hồng là

Maria LÊ THỊ CÚC

vừa được Chúa gọi về lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019 (Nhằm ngày 24 Tháng 4 năm Kỷ Hợi)

tại San Jose, Bắc California

Hưởng Thọ 69 tuổi

(Tang lễ sẽ cử hành tại San Jose ngày 02/6/2019)

Toàn thể Nam Nữ Cựu SVSQ K1 Học Viện CSQG xin chân thành phân ưu cùng K1 Đào Ngọc Hồng và tang quyến; Nguyện cầu cho linh hồn Maria Lê Thị Cúc sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

GIA ĐÌNH KHÓA 1 HỌC VIỆN CSQG

Đồng Thành Kính Phân Ưu

Inline image
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.