Daily Archives: Tháng Tám 1, 2019

Tạ Ơn Đời_Thơ (sưu tầm)

TẠ ƠN ĐỜI Tạ ơn đời hôm nay Tôi còn sống Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu. Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả ! Tạ ơn các bạn gần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tạ Ơn Đời_Thơ (sưu tầm)