Daily Archives: Tháng Tám 15, 2019

Ủng hộ Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông

GS Nguyễn Văn Canh, một người Thầy khả kính của LL/CSQG, đã dành nhiều tâm huyết cho “Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông S.1634” đã và đang được Thượng Viện HK chuẩn bị biểu quyết. Dự Luật có nhiều triển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 2 bình luận