Daily Archives: Tháng Tám 10, 2019

Bài thơ của một anh thương binh VNCH

Bài thơ của một anh thương binh VNCH Tao Bị thương hai chân, Cưa ngang đầu gối ! Vết thương còn nhức nhối. Da non kéo chưa kịp lành… Ngày “Giải phóng Miền nam” Vợ tao “Ẵm” tao như một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ của một anh thương binh VNCH