Daily Archives: Tháng Tám 25, 2019

Hội thoại về tổ chức cứu trợ TPB/VNCH_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội thoại về tổ chức cứu trợ TPB/VNCH_YouTube

TÌM CON_Ca sĩ Don Hồ

TÌM CON_Ca sĩ Don Hồ Khi đang hát, sợ nhất là bị khán giả níu vai & chồm lên nói nhỏ vào tai. Chuyện này có nhiều cơ hội xảy ra khi người ca sĩ cầm Microphone rời sân khấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÌM CON_Ca sĩ Don Hồ