Daily Archives: Tháng Tám 7, 2019

TÌM NGƯỜI THÂN

TÌM BẠN  CSQG./VNCH:        Như đã một lần loan tin trước đây, chiến hữu Phùng Sáu Sửu  K5/HVCSQG rất mong mỏi đươc biết tin chiến hữu ĐẶNG VĂN ĐỆ, tốt nghiêp K1 /HVCSQG, nhiệm sở phục vụ sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÌM NGƯỜI THÂN