Daily Archives: Tháng Tám 8, 2019

Coi Chừng Tu Hú_Báo Việt Luận (Úc)

Coi chừng tu hú Chim Tu hú là loài chim không ấp trứng, và cũng không nuôi con. Loài chim này chỉ đẻ trứng vào tổ chim khác. Ở Việt Nam tu hú thường đẻ vào tổ Sáo sậu rồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Coi Chừng Tu Hú_Báo Việt Luận (Úc)

Hoàng Hôn_Thơ. Tâm Hoàn HĐB

Thơ Tâm Hoàn (Hồ Đắc Biên):                 Chị đến mặt trời mới lặn                 Ráng chiều tím chỗ chị ngồi                 Hàng cây bên nhà soi bóng                 Con mắt chị có hoàng hôn                 Chớp bể mưa nguồn mấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoàng Hôn_Thơ. Tâm Hoàn HĐB