Daily Archives: Tháng Tám 12, 2019

Chiếc Nhẫn Ân Tình_Bùi Thượng Phong

Chiếc nhẫn ân tình * Bùi Thượng Phong Khoảng cuối năm 1967 tôi nhận được Sự-vụ-lệnh về cầm một Đại Đội của một Tiểu Đoàn mới thành lập chưa được bao lâu, thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh lúc đó đang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiếc Nhẫn Ân Tình_Bùi Thượng Phong