Daily Archives: Tháng Tám 20, 2019

Ở Hai Đầu Thành Phố_Châu Quang

Việt Nam dưới góc nhìn của một người Việt sống ở Mỹ: Ở Hai Đầu Thành Phố / Châu Quang (danchimviet.info): Đây là một câu chuyện hư cấu. Mọi sự trùng hợp với đời thường, nếu có, đều ngoài ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ở Hai Đầu Thành Phố_Châu Quang